Welcome to the official website of Guangzhou Jinggu Audio-visual Equipment Co., Ltd.!
搜索
Search

img

SERVICE

Service
/
Technical Support
Contact information of regional head:
 
South China 【13503048690】Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong, Macao and Taiwan
 
East China [13539977737] Jiangsu, Zhejiang and Shanghai
 
East China [13928707634] Anhui, Jiangxi, Fujian, Shandong
 
North China [13794447846] Beijing, Tianjin, Hebei
 
Northeast China [13676287259] Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia
 
Central China [13535396149] Henan, Hubei and Hunan
 
Southwest China [13676285387] Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet
 
Northwest China [13650742490] Shaanxi, Gansu, Ningxia, Shanxi, Qinghai, Xinjiang
 
 
 

 

 

Area Manager:


 South China 【13503048690】 Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong, Macao and Taiwan
East China 【
13539977737】Jiangsu, Zhejiang, Shanghai
East China 【
13928707634】Anhui, Jiangxi, Fujian, Shandong
North China 【
13794447846】Beijing, Tianjin, Hebei
Northeast China 【
13676287259】Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia
Central China 【
13535396149】Henan Province, Hubei, Hunan
Southwest China 【
13676285387】Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet
Northwest China 【
13650742490】Shaanxi, Gansu, Ningxia, Shanxi, Qinghai, Xinjiang

Contact

 

Address: 2206-2207, Poly Financial Center, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province
Address: No. 40, Liuheng Street, Ganyong, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province
Website address:
www.jgst88.com

img

Follow us