Welcome to the official website of Guangzhou Jinggu Audio-visual Equipment Co., Ltd.!
搜索
Search

1111
Contact of the area manager

South China

13503048690

Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong, Macao and Taiwan

Huadong Region

13539977737

Jiangsu, Zhejiang, Shanghai

Huadong Region

13928707634

Anhui, Jiangxi, Fujian, Shandong

North China

13794447846

Beijing, Tianjin, Hebei

North-east area

13676287259

Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia

Central China

13535396149

Henan Province, Hubei, Hunan

Southwest Region

13676285387

Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet

North-west region

13650742490

Shaanxi, Gansu, Ningxia, Shanxi, Qinghai, Xinjiang

Company contact address
 

office address:

2206-2207, Poly Financial Center, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province

 

office address:

No. 40, Liuheng Street, Ganyong, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province

Contact Us

400 :400-806-6696

Username used for comment:
客户留言
Description:

Area Manager:


 South China 【13503048690】 Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong, Macao and Taiwan
East China 【
13539977737】Jiangsu, Zhejiang, Shanghai
East China 【
13928707634】Anhui, Jiangxi, Fujian, Shandong
North China 【
13794447846】Beijing, Tianjin, Hebei
Northeast China 【
13676287259】Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia
Central China 【
13535396149】Henan Province, Hubei, Hunan
Southwest China 【
13676285387】Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet
Northwest China 【
13650742490】Shaanxi, Gansu, Ningxia, Shanxi, Qinghai, Xinjiang

Contact

 

Address: 2206-2207, Poly Financial Center, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province
Address: No. 40, Liuheng Street, Ganyong, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province
Website address:
www.jgst88.com

img

Follow us